wt.. kwi 23rd, 2024
pieniądze

Rozwód wiąże się z wieloma konsekwencjami pod postacią przeorganizowania życia, a nierzadko również prawnym uregulowaniu szeregu kwestii, takich jak między innymi podział majątku. Jeśli znajdujemy się w takiej sytuacji, warto udać się do profesjonalnej kancelarii w Bielsku i skorzystać z porady doświadczonego prawnika, który specjalizuje się w tym zakresie.

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie? Kancelaria, Bielsko

Każdy z małżonków dysponuje swoim osobistym majątkiem, natomiast jako małżeństwo posiadają również majątek wspólny. To właśnie ten ostatni ulega podziałowi po rozwodzie. W skład majątku wspólnego wchodzą między innymi dochody uzyskiwane z majątku osobistego oraz wspólnego, wynagrodzenie obu stron otrzymywane podczas trwania małżeństwa, nabyte przedmioty i nieruchomości czy środki z funduszy emerytalnych. Rozważa się również to, czy jakaś część majątku osobistego przyczyniła się do powiększenia wspólnego i na odwrót. Podział majątku może nastąpić za porozumieniem małżonków lub z udziałem sądu. Jeśli pierwsza opcja jest niemożliwa, warto udać się do dobrego prawnika z kancelarii w Bielsku, który zadba o zabezpieczenie naszych interesów.

Co warto wiedzieć o podziale majątku po rozwodzie? Kancelaria Bielsko

Podział majątku po rozwodzie w sytuacji, gdy małżonkowie nie zgadzają się co do sposobu jego przeprowadzenia, rodzi wiele problemów. Mogą one wynikać na przykład z tego, że któryś z małżonków miał większy udział w tworzeniu majątku wspólnego, w związku z czym domaga się otrzymania większej jego części. Taka sytuacja jest możliwa również wówczas, gdy jedna ze stron zaniedbywała swoje obowiązki wobec rodziny. Warto przy tym pamiętać, że sąd nie rozważa takich sytuacji tylko na podstawie wysokości zarobków, ale również ogólnego wkładu w dbanie o rodzinę – na przykład wychowywanie dzieci. Konsultacja z doświadczonym prawnikiem z kancelarii w Bielsku pomoże zweryfikować, w jakiej sytuacji się znajdujemy i na jaki obrót spraw możemy liczyć.

Dlaczego warto podjąć współpracę z kancelarią w Bielsku w przypadku chęci podziału majątku?

Podział majątku po rozwodzie jest sprawą, która wymaga dogłębnego przeanalizowania, jest wielowątkowa, a przy tym budzi niemałe emocje w obu stronach. Często nie wiemy, jak będzie się przedstawiać nasza sytuacja majątkowa po zakończeniu postępowania. Współpraca z profesjonalną kancelarią w Bielsku polega na przeanalizowaniu tego, jakich roszczeń może dochodzić nasz małżonek, a jakich możemy dochodzić my sami. Prawnik pomoże nam również zabezpieczyć nasze interesy.

Wniosek o podział majątku – kancelaria w Bielsku

Prawnicy z profesjonalnej kancelarii w Bielsku pomogą nam ponadto sporządzić rzetelny wniosek do sądu. Jego przygotowanie wymaga określenia wartości majątku oraz tego, co wchodzi w jego skład wraz z konkretnymi dowodami. Co więcej, należy w nim zawrzeć odpowiednie uzasadnienie. Kancelaria w Bielsku pomoże nam skompletować odpowiednie dowody i dokumenty, które zwiększą nasze szanse na uzyskanie adekwatnej części majątku wspólnego.