czw.. lip 25th, 2024
pieniądze

Dokładnie zanotuj dane sprawcy, w tym numer polisy OC. Starannie zbierz wszystkie dokumenty dotyczące okoliczności wypadku. Dokumentuj wizyty u lekarzy, szpitali i rehabilitacje, pełne diagnozy. Pamiętaj, że masz prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia. Poproś o zaliczkę, jeśli nie jesteś w stanie zapłacić, na przykład bieżących rachunków medycznych. Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy po wypadku? Mając dane sprawcy, możesz zgłosić szkodę do firmy ubezpieczeniowej i rozpocząć proces odszkodowawczy po wypadku. Składasz wniosek o płatność do TU, w którym sprawca wykupił ubezpieczenie OC. Innymi słowy, likwidacja szkód jest objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej sprawców. Jeśli nie wiesz, w jakiej instytucji ubezpieczony jest sprawca, możesz sprawdzić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Ochrony. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu osoby odpowiedzialnej za kolizję.

Co obejmuje odszkodowanie za wypadek?

Osoba ubiegająca się o odszkodowanie za pojazd mechaniczny musi dokładnie wiedzieć, na co przysługują świadczenia. Co do zasady powinno ono obejmować poniesione szkody, a także odszkodowanie za utracony zysk w wyniku wypadku. Roszczenia z tytułu wypadku obejmują: koszt leczenia i opieki nad osobą poszkodowaną, leczenie w placówce prywatnej lub zagranicznej, koszt pobytu w domu opieki, koszt leków, opatrunków, sprzętu medycznego i ortopedycznego, koszty podróży osób odwiedzających chorych, koszt transportu poszkodowanego do i z placówki medycznej w trakcie leczenia i rehabilitacji, utracone zarobki w wyniku wypadków, koszty przekwalifikowania, jednorazową korzyść z założenia własnej firmy, zadośćuczynienie za uraz, ból i cierpienie, renty ze zwiększonych potrzeb, renty wyrównawcze oraz renty w związku ze zmniejszonymi perspektywami na przyszłość.

Jak szacowana jest wysokość odszkodowania po wypadku?

Wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie tabeli zawartej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2002 r. Pomocna jest również wewnętrzna tabela określająca procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Teoretycznie uzyskane świadczenie nie powinno być kwotą symboliczną, lecz powinno stanowić zastrzyk ekonomiczny dla poszkodowanego, tak aby poszkodowany mógł odczuć odszkodowanie za stratę spowodowaną pogorszeniem warunków życiowych i materialnych po wypadku. Niestety nie ma przepisów, które jasno określałyby wysokość środków do podziału. Na ostateczną wartość z pewnością wpływ ma rodzaj doznanego urazu, czas trwania leczenia i rehabilitacji oraz wpływ na życie ofiary – czy zaburza to normalne funkcjonowanie, czy też uniemożliwia mu wykonywanie pracy zawodowej.

Gdzie mogę szukać pomocy?

Często zdarza się, że wspomnienie wypadku jest zbyt traumatyczne dla ofiary. Chcą jak najszybciej zapomnieć o tragicznej chwili, którą przeżyli. Ofiary często nie wiedzą, do kogo zwrócić się o odszkodowanie, nie wiedzą, jak uzyskać odszkodowanie po wypadku. Boją się ceny, jaką będą musieli zapłacić za walkę o pieniądze, które im się należą. Niektórzy po prostu nie wierzą, że mają prawo do dochodzenia odszkodowań w Warszawie z polisy sprawcy wypadku. Na rynku istnieje wiele podmiotów, które mogą pomóc w uzyskaniu odszkodowania.

Oprócz prawników i radców prawnych możemy liczyć również na pomoc wyspecjalizowanych kancelarii odszkodowawczych. Poszkodowani korzystający z tej drugiej usługi nie muszą ponosić z góry żadnych kosztów, gdyż wynagrodzenie uzależnione jest od powodzenia sprawy. Dla ofiar, które nie mają pieniędzy na proces, ich pomoc jest najlepszym sposobem na uzyskanie należnego odszkodowania.

Co robić, gdy sprawca wypadku odmawia przyznania do winy?

Nikt nie chce płacić więcej za ubezpieczenie. Nic dziwnego, że czasami sprawcy incydentów nie chcą wziąć na siebie odpowiedzialności. Jednorazowa szkoda w OC, gdy nie masz ochrony rabatu, może oznaczać, że składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC wzrośnie od kilku procent, nawet do kilkudziesięciu procent. Jeśli masz wątpliwości, kto zawinił w wypadku, zadzwoń na policję. Masz obowiązek wezwać policję, jeśli: ktoś został ranny, podejrzewasz, że sprawca był pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, sprawca był bez dokumentów lub były one nieczytelne, polisa OC sprawcy budzi podejrzenia, sprawca oddalił się z miejsca wypadku, gdy w kolizji brały udział więcej niż dwa pojazdy, zostały nazwane inne służby (takie jak karetka pogotowia). Alternatywnie możesz wezwać policję na miejsce zdarzenia, gdy drugim uczestnikiem kolizji jest cudzoziemiec.