wt.. kwi 23rd, 2024
rachunki

Pełna księgowość to szczególnie skomplikowany rodzaj rozliczenia działalności gospodarczej. Jednak jest doceniany za fakt, iż dostarcza dokładne informacje o stanie finansowym przedsiębiorstwa. Zastanawiasz się, co wchodzi w skład pełnej księgowości? Zapoznaj się z dalszą częścią artykułu.

Pełna księgowość – co to jest?

Pełna księgowość stanowi najtrudniejszy typ prowadzenia ksiąg handlowych. W przeciwieństwie do podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów czy ewidencji przychodów zawiera dużo więcej wydarzeń oraz bardziej szczegółowe informacje o finansach firmy. Zaksięgowane są w niej wszystkie operacje dokonane przez dane przedsiębiorstwo. Ponadto w przypadku pełnej księgowości przechowywane są wszelkie dokumenty kupna i sprzedaży.

Pełna księgowość – co wchodzi w jej skład?

Pełna księgowość składa się z:

 • konta księgi głównej i pomocniczej,
 • dziennika,
 • wykazu składników aktywów i pasywów,
 • zestawienia obrotów,
 • zestawienia sald znajdujących się w księdze głównej,
 • zestawienia sald zlokalizowanych na kontach pomocniczych.

W przypadku pełnej księgowości zachodzi konieczność rejestrowania znacznej części operacji, m.in. zmieniających kapitał zakładowy. Niezbędne jest także regularne sporządzanie objaśnień i podsumowujących dokumentów.

Dlaczego warto zdecydować się na pełną księgowość? Poznań, cennik

Pełna księgowość nie bez powodu cieszy się tak ogromną popularnością. Wykorzystuje się ją przede wszystkim w sporych przedsiębiorstwach o dużych obrotach. Ceniona jest przede wszystkim za fakt, iż umożliwia zidentyfikowanie źródła ograniczonej płynności.

Ponadto dzięki temu rozwiązaniu masz szansę udokumentować wszystkie przepływy pieniężne i zmiany wartości aktywów. Pełna księgowość ułatwia również dokonanie oceny kondycji finansowej firmy.

Pełna księgowość – kiedy jest obowiązkowa?

Pełna księgowość jest obowiązkowa w przypadku:

 • organizacji budżetowych,
 • samorządów i związków samorządowych,
 • spółek handlowych i partnerskich,
 • jednostek, które funkcjonują dzięki uzyskanym subwencjom bądź dotacjom,
 • organizacji funkcjonujących na zasadach prawa bankowego bądź przepisów pokrewnych,
 • osób zagranicznych,
 • przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorców zagranicznych.

Pełna księgowość – prowadzić ją samodzielnie czy zlecić to zadanie specjalistom?

Prowadzenie pełnej księgowości to nie lada wyzwania. Wymaga znajomości i przestrzegania wielu przepisów. W przypadku jakichkolwiek odstępstw w tym obszarze może dojść do zakwestionowania sprawozdania finansowego, a nawet całych działów ksiąg rachunkowych. Z tego względu warto zlecić to zadanie doświadczonym i wykwalifikowanym specjalistom, którzy na bieżąco śledzą przepisy prawa i od lat zajmują się prowadzeniem pełnej księgowości w przedsiębiorstwach.

Pełna księgowość (Poznań) – cennik

Jaki jest koszt prowadzenia pełnej księgowości w Poznaniu? Cenniki tego typu usług są zróżnicowane i zależą od różnorodnych czynników. Aby poznać szczegółowe informacje o kosztach zlecenia prowadzenia pełnej księgowości, należy skonsultować się z firmą specjalizującą się w tej dziedzinie.

Specjaliści po zapoznaniu się z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami przygotują dla Ciebie wycenę. Należy pamiętać, że cenniki powinny być przygotowywane indywidualnie.